Cách thức nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ nước ngoài

Tóm tắt câu hỏi:

Chào Luật Dương Gia, Tôi muốn nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Châu Âu về Việt Nam thì phải tiến hành các bước như thế nào? Hiện tại tôi đang là cá nhân, có bắt buộc phải thành lập công ty không?

Luật sư tư vấn:

Đối với trường hợp bạn muốn nhập khẩu gỗ trước tiên bạn phải là thương nhân theo quy định của Luật thương mại 2005.

Xuất khẩu hàng hóa là việc hàng hoá được đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc đưa vào khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật.

Nhập khẩu hàng hóa là việc hàng hoá được đưa vào lãnh thổ Việt Nam từ nước ngoài hoặc từ khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật.

Căn cứ vào điều kiện kinh tế – xã hội của từng thời kỳ và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, Chính phủ quy định cụ thể danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thủ tục cấp giấy phép.

Đối với mặt hàng căn cứ quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài và Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27/1/2014 của Bộ Bộ Công Thương hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP dẫn trên thì mặt hàng gỗ KOSSO không thuộc Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu hay hạn chế nhập khẩu, cũng không thuộc mặt hàng phải xin giấy phép nhập khẩu.
Tuy nhiên bạn cũng cần tham khảo Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã thuộc quản lý của Công ước CITES ban hành kèm theo Thông tư số 40/2013/TT-BNNPTNT ngày 5/9/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tra cứu theo tên khoa học của loài gỗ mà bạn dự kiến nhập khẩu xem có thuộc các Phụ lục của Công ước CITES hay không.

Trường hợp mặt hàng gỗ trắc không thuộc các Phụ lục của Công ước CITES thì bạn đọc có thể nhập khẩu mặt hàng gỗ này mà không cần phải xin giấy phép của Cơ quan CITES Việt Nam.

Trường hợp mặt hàng gỗ trắc thuộc Phụ lục I của Công ước CITES thì bạn đọc không được nhập khẩu mặt hàng này.Trường hợp mặt hàng gỗ trắc thuộc Phụ lục II, III của Công ước CITES thì khi nhập khẩu phải có giấy phép do Cơ quan CITES Việt Nam cấp.

Ngoài ra, mặt hàng gỗ khi làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam thuộc đối tượng hàng hóa phải kiểm dịch thực vật trước khi thông quan theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Thông tư số 30/2014/TT-BNNPTNT ngày 05 tháng 9 năm 2014.

Thủ tục nhập khẩu sẽ dựa vào từng trường hợp và áp dụng theo quy định của Thông tư 38/2015/TT-BTC Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận