Danh mục: Gỗ sồi

Vân gỗ sồi trắng
0 57

Gỗ sồi trắng 4/4″

 admin  Tháng Năm 10, 2016  0 Comments on Gỗ sồi trắng 4/4″

GỖ SỒI TRẮNG 4/4” (WHITE OAK 4/4”) Gỗ sồi trắng Mỹ (American White oak) Các tên khác: Northern White Oak, Southern White…

Vân gỗ sồi trắng 5/4"
0 31

Gỗ sồi trắng 5/4″

 admin  Tháng Năm 10, 2016  0 Comments on Gỗ sồi trắng 5/4″

GỖ SỒI TRẮNG 5/4” (WHITE OAK 5/4”) Gỗ sồi trắng Mỹ (American White oak) Các tên khác: Northern White Oak, Southern White…

Gỗ sồi trắng 6/4"
0 30

Gỗ sồi trắng 6/4″

 admin  Tháng Năm 10, 2016  0 Comments on Gỗ sồi trắng 6/4″

GỖ SỒI TRẮNG 6/4” (WHITE OAK 6/4”) Gỗ sồi trắng Mỹ (American White oak) Các tên khác: Northern White Oak, Southern White…

Vân Gỗ sồi trắng 8/4"
0 33

Gỗ sồi trắng 8/4″

 admin  Tháng Năm 10, 2016  0 Comments on Gỗ sồi trắng 8/4″

GỖ SỒI TRẮNG 8/4” (WHITE OAK 8/4”) Gỗ sồi trắng Mỹ (American White oak) Các tên khác: Northern White Oak, Southern White…

Vân gỗ sồi đỏ 1
0 35

Gỗ sồi đỏ 4/4″

 admin  Tháng Năm 10, 2016  0 Comments on Gỗ sồi đỏ 4/4″

GỖ SỒI ĐỎ 4/4” (RED OAK 4/4”) Gỗ sồi đỏ Mỹ (American Red Oak) Các tên khác: Northern Red Oak, Southern Red Oak….

Vân gỗ sồi đỏ
0 30

Gỗ sồi đỏ 5/4″

 admin  Tháng Năm 10, 2016  0 Comments on Gỗ sồi đỏ 5/4″

GỖ SỒI ĐỎ 5/4” (RED OAK 5/4”) Gỗ sồi đỏ Mỹ (American Red Oak) Các tên khác: Northern Red Oak, Southern Red Oak….

Vân gỗ sồi đỏ 1
0 29

Gỗ sồi đỏ 6/4″

 admin  Tháng Năm 10, 2016  0 Comments on Gỗ sồi đỏ 6/4″

GỖ SỒI ĐỎ 6/4” (RED OAK 6/4”) Gỗ sồi đỏ Mỹ (American Red Oak) Các tên khác: Northern Red Oak, Southern Red Oak….

Vân gỗ sồi đỏ
0 30

Gỗ sồi đỏ 8/4″

 admin  Tháng Năm 10, 2016  0 Comments on Gỗ sồi đỏ 8/4″

GỖ SỒI ĐỎ 8/4” (RED OAK 8/4”) Gỗ sồi đỏ Mỹ (American Red Oak) Các tên khác: Northern Red Oak, Southern Red Oak….